Uvažujete o instalaci – montáži hromosvodu? A je to vlastně povinnost ?

Co se týče rodinného domu, bereme za to, že neohrožujete jen sebe a svůj majetek ale i ostatní členy rodiny. Proto doporučujeme odbornou montáž hromosvodné soustavy. V ostatních případech jako jsou domy o více bytových jednotkách, panelové domy, obchodní domy, instituce, či školy tam všude je zákonná povinnost vlastnit hromosvodnou soustavu.

Zdá se vám otázka, jestli máte na domě hromosvod, zbytečná? Možná do vašeho příbytku nikdy neudeřil blesk a o hromosvod se zkrátka nestaráte. Vysvětlíme vám, proč ho potřebujete i jak ho kontrolovat.

Asi víte, že blesk je elektrický výboj v atmosféře a úder blesku představuje zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se sestupující výboj z mraku spojí s výbojem ze země. Blesk o síle několika desítek až stovek tisíc ampér může způsobit nejen požár, ale i velké škody na elektroinstalaci nebo na elektronických přístrojích a především vážně až smrtelně zranit osoby. Proto je důležité omezit pravděpodobnost takového nebezpečí hromosvodní soustavou.

Jak to vlastně funguje?

Pokud do domu uhodí blesk, hromosvod zachytí jeho úder a „odvede“ ho do země. Když je uzemnění hromosvodné soustavy správně zapuštěné a dobře odizolované od samotného domu, dojde v zemi k bezpečné neutralizaci blesku. Proto je velmi důležité, aby instalaci i údržbu hromosvodů zajišťovali opravdoví odborníci. Hromosvod musí také procházet pravidelnou revizí, kterou provádějí revizní technici s licencí, a to nejméně jednou za pět let u běžných objektů (v případě rizikových budov, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, pak jednou za dva roky). Nezapomeňte, že revize je rovněž nutná po každém úderu bleskem.

Zabezpečte si svůj domov!!

Mnoho lidí pokládá zabezpečení prostor za zbytečný luxus, ale pouze do té doby, než najdou svůj byt, kancelář nebo obchod vykraden. Pak se mnozí Read more »

WordPress Themes